telefón: +48 506 97 97 94

Kamenivo do gabionov


Vďaka spolupráci s najlepšími poľskými výrobcami kameniva a špeciálne pripravenej technologickej linke na lomenie a presievanie kameňa môžeme vám ponúknuť niekoľko druhov kameniva s veľkosťou v rozsahu 60-120mm, vhodnou na vyplnenie gabionových košov, ako aj ostatné dostupné veľkosti kameňa.

Kora kamienna

Frakcja 63-250mm
67,07 EUR

Serpentynit

Frakcja 63-250mm
43,41 EUR

Frakcja 60-120mm
60,41 EUR

Bazalt

Frakcja 45-200mm
43,90 EUR

Frakcja 60-120mm
60,97 EUR

Szarogłaz

Frakcja 100-200mm
43,90 EUR

Frakcja 60-120mm
60,97 EUR

Granit kruszony

Frakcja 60-120mm
56,09 EUR

Kostka granitowa

4/6 78,04 EUR

7/9 78,04 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH za 1 t kameňa.
Ponúkame tiež možnosť zabalenia kameňa do vriec typu BIG-BAG – platí len na základe predchádzajúcej telefonickej objednávky.
UPOZORNENIE: kamenivo s veľkosťou inou ako 60-120mm môže obsahovať do 25% podsitného a nadsitného.